TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

W KAŻDY WTOREK

ZAPISY W BIURZE OŚRODKA AUTOMAR
Sochaczew ul. Reymonta 25
tel. 46 862 20 93
tel. 604 24 09 16

ZAPRASZAMY !

BIURO AUTOMAR
ul.Reymonta 25

SALA WYKŁADOWA
ul. 15-go Sierpnia

SALA WYKŁADOWA
AL. 600-LECIA 66B 


Kierowco, jeżeli uzyskałeś prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 r. oraz kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r. chcąc wykonywać zawód kierowcy, musisz wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej lub odpowiednio do kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Bez niej nie możesz wykonywać pracy jako „kierowca zawodowy”.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D, D + E, D1 i D1 + E wydane przed 10.09.2008 r.oraz prawo jazdy kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r., mogą zdobyć uprawnienia „kierowcy zawodowego” po uprzednim odbyciu szkolenia okresowego.

Zgodnie z art. 39 d ust. 2 ustawy o transporcie drogowym każdy kierowca obowiązany jest co pięć lat począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Terminy, w których kierowcy muszą odbyć pierwsze szkolenie okresowe są uzależnione od daty uzyskania prawa jazdy właściwej kategorii i zostały określone w przepisach. Przedstawiamy je w poniższej tabeli:

KATEGORIA PRAWA JAZDY, DATA UZYSKANIA UPRAWNIEŃ, DATA UZYSKANIA WPISU DO PRAWA JAZDY

C1, C, C1 + E, C + E
od 01.01.1996 do 31.12.2000 do 10.09.2012
od 01.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2013
od 01.01.2006 do 10.09.2009 do 10.09.2014
D1, D, D1 + E, D + E
od 01.01.1991 do 31.12.2000 do 10.09.2011
od 01.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2012
od 01.01.2006 do 31.09.2008 do 10.09.2013

Ponadto, każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy po przystąpieniu do kwalifikacji wstępnej
lub odbyciu Szkolenia okresowego jest obowiązany uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy - kod „95”

Kwalifikacja wstępna/kwalifikacja wstępna przyspieszona - obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.
Do uzyskania kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej może przystąpić osoba:

· która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: · przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
· studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
· niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną lub kwalifikacje wstępną przyspieszoną, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

· C1, C1+E, C i C+E;
· D1, D1+E, D i D+E.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla ww. kategorii prawa jazdy trwa 280 godzin i obejmuje:

· 260 godzin zajęć teoretycznych;
· 16 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym;
· 4 godziny jazdy indywidualnej w warunkach specjalnych.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin i obejmuje:

· 130 godzin zajęć teoretycznych;
· 8 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym;
· 2 godziny jazdy indywidualnej w warunkach specjalnych.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
Kierowca, który uzyskał kwalifikacje wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E lub C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej do kategorii C, C+E, C1, C1+E.
Kierowca, który uzyskał kwalifikacje wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla kategorii „C”.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin i obejmuje:

· 65 godzin zajęć teoretycznych;
· 5 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin i obejmuje:

· 32,5 godziny zajęć teoretycznych;
· 2,5 godziny jazdy indywidualnej w ruchu drogowym.

Kierowca, który uzyskał kwalifikacje wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla kategorii „D”.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin i obejmuje:

· 65 godzin zajęć teoretycznych;
· 5 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin i obejmuje:

· 32,5 godziny zajęć teoretycznych;
· 2,5 godziny jazdy indywidualnej w ruchu drogowym.

Szkolenie okresowe
Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy do kategorii C, C+E, C1, C1+E Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz.

Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w formie:

· Kursu okresowego
· Cyklu zajęć rozłożonych w okresie 5 lat, obejmującego program kursu okresowego.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe do kategorii C,C+E,C1,C1+E i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie:

· do 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. · do 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. · do 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.
O NAS || OFERTA || CENNIK || KONTAKT || GALERIA

© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Projekt i wykonanie: Oskar Kurant
kontakt: oskareeek12@o2.pl