TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

W KAŻDY WTOREK

ZAPISY W BIURZE OŚRODKA AUTOMAR
Sochaczew ul. Reymonta 25
tel. 46 862 20 93
tel. 604 24 09 16

ZAPRASZAMY !

BIURO AUTOMAR
ul.Reymonta 25

SALA WYKŁADOWA
ul. 15-go Sierpnia

SALA WYKŁADOWA
AL. 600-LECIA 66B 


Kurs nauki jazdy kategorii B
kategoria B - 18 lat - uprawnienia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
ilość godzin teoretycznych: 30 godz.
ilość godzin praktycznych: 30 godz.

CENA: Informacja w biurze.

Kurs nauki jazdy kategorii B+E
kategoria B+E - 18 lat - uprawnienia do kierowania:

pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kat. B łacznie z przyczepą przy czym dopuszczalna masa całkowita ciagniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5t.

CENA:Informacja w biurze.

Kurs nauki jazdy kategorii C
kategoria C - 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9; - uprawnienia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
ilość godzin teoretycznych: 20 godz.
ilość godzin praktycznych: 30 godz.

CENA: Informacja w biurze.

Kurs nauki jazdy kategorii C+E
kategoria C+E - 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9; - uprawnienia do kierowania:

pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą,
ilość godzin teoretycznych: 20 godz.
ilość godzin praktycznych: 25 godz.

CENA: Informacja w biurze.

Kurs nauki jazdy kategorii D
kategoria D - 24 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9; - uprawnienia do kierowania:

autobusem
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
ilość godzin teoretycznych: 20 godz.
ilość godzin praktycznych: 40 godz.

CENA: Informacja w biurze.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
trwa 140 godzin i obejmuje:

130 godzin zajęć teoretycznych;
8 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym;
2 godziny jazdy indywidualnej w warunkach specjalnych.

CENA: Informacja w biurze.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
trwa 70 godzin i obejmuje:

65 godzin zajęć teoretycznych;
5 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym;

CENA: Informacja w biurze.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej
trwa 35 godzin i obejmuje:

32,5 godzin zajęć teoretycznych;
2,5 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym;

CENA: Informacja w biurze.


O NAS || OFERTA || CENNIK || KONTAKT || GALERIA

© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Projekt i wykonanie: Oskar Kurant
kontakt: oskareeek12@o2.pl